Мерзімді басылымдар

           Мерзімді  басылымдар

Кітапханаға жазылған мерзімді басылымдар

            Республикалық  және облыстық газеттер

PRO спорт Казахстана

Ана тілі

Білімді ел - Образованная страна

Егемен Қазақстан

Казахстанская правда

Жас алаш

Заң газеті

Қазақ әдебиеті

Сарбаз

Оңтүстік Қазақстан

Оңтүстік Рабат

Панорама Шымкента

Рабат

Шымкент келбеті

Южный Казахстан

Республикалық журналдар

12-жылдық білім беру = 12 летнее образование

Азаматттық қоғау саласындағы  ақпараттық-әдістемелелік материалдар

Айбын

Ақиқат

Бастауыш мектеп

Биолог анықтамалығы + СД

Биология және салауаттық негізі

Білім = Образование

Дефектология

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и самопознание

Жантану мәселелері - Вопросы психологии

История Казахстана: преподавание в школах и вузах

Коррекционная педагогика: методика обучения и воспитания детей с нарушением развития

Қазақ өркениеті - Казахская цивилизация

Қазақ тарихы

Қазақ тілі  және елтану - Казахския язык и этнокультура

Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде: Казахский язык и литература в русской школе

Қазақстан мектебі

Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал

ҚР Парламентінің ЖАРШЫСЫ = Ведомости Парламента РК

ҚР Президенті мен ҚР үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента РК и Правительства РК

Қызықты психология

Математика

Математика және физика

Мәдениет

Оқу-инновациялық технологиялар:  Учебно-инновационные технологии

Отан тарихы

Педагогика мәселелері - Вопросы педагогики

Психологическая наука и образование

Самопознание KZ

Современное образование

Тілашар. Түзету педагогикасы - Логопед. Коррекционная педагогика

Ұлағат

Физика

Химик анықтамалығы + СД

Шетел тілін оқыту әдістемесі - Методика преподавания инностранного языка

Экономика негіздері:мектепте, колледже және ЖОО-да оқыту - Основы экономики

Налоговый кодекс РК

Вестник Академии педагогических наук

Вестник национальной академии наук РК

Доклады Национальной академии наук РК

Известия НАН РК: Серия Биологическая, медецинская

Известия НАН РК: Серия  Общественных и гуманитарных наук

Известия НАН РК: Серия  Физико-математическая

Известия НАН РК: Серия  Химии и технологии

Кадры и делопроизводство: Вопросы и ответы - Кадрлар және іс қағаздарын жүргізуі: Сұрақтар мен жауаптар

Справочник кадровика. Казахстан - Қазақстанда мамандар анықтамалығы  

Бухгалтерский комплект "Профессионал"

РФ журналдары

Биология в школе

Вопросы психологии

Дефектология

Педагогика

Педагогическая  образование и наука

Психология

Социальная педагогика

Физкультура и спорт

Школа и производства

Школьные технологии

Школьный логопед

Қазақ