«КАБИС» - электрондық каталог

«КАБИС» - электрондық каталог

«КАБИС. Standard» – автоматтандырылған ақпараттық-кітапханалық жүйесі  кітапхана қорын жабдықтау мен өңдеу процесін жүйелеуге, электронды каталогтарының мәліметтер базаларын құруға және олармен ақпаратты іздеуін қамтамасыздандыруға арналған. Кітапхана-библиографиялық процестерін автоматтандыру үшін «Kazakh Soft» ЖШС компаниясы өңдеген «КАБИС» (Қазақ автоматтандырылған ақпараттық-кітапханалық жүйесі) лицензияланған кітапханалық бағдарламасы енгізілген. Электронды каталог – кітапхана жұмысының маңызды бір бөлігі.

«КАБИС» (автоматтандырылған ақпараттық-кітапханалық бағдарламасы) келесі модульдерден құрылаады:

  1. «КАБИС. Standard» – кітапхана қорын жинақтау, электронды каталогты ұйымдастыру, ақпараттық ізденісті жүзеге асыру үшін өңделген бағдарлама.
  2. «КАБИС. Standard»: әкімшіліктендіру, қорды толықтыру, каталогтау,  ізденіс, кітаппен қамтамасыз ету,  мерзімді басылымдардан тұрады.
  3. «КАБИС. Web-модуль» Интренет және Интернет арқылы толық мәтінді құжаттарға және электронды каталогтың мәліметтер базасына кіру үшін.

«КАБИС» лицензияланған кітапханалық бағдарламасы негізінде электрондық католог мәлімет базасы үнемі кітапханаға жаңа түскен әдебиеттермен толықтыруда.

Электрондық каталог төмендегі автоматтандырылған жұмыс орындарынан тұрады: «Кітаптар», «ОҚМПУ оқытушы-профессорлар құрамының еңбектері», «Диссертациялар мен диссертациялардың авторефераттары», «Мақалалар», «Электрондық басылымдар», «Мерзімді басылымдар».

ОҚМПУ Интранет желісінде «Web. КАБИС» электрондық каталог: http://172.22.227.9/KABIS/

Интернет желісінде «Web. КАБИС» электрондық каталог: http://kabis.okmpu.kz/kabis

 

      

    

 

Қазақ